Minister Rolvink 1960 legde een steen

De Heer Rolvink